Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

• Chính trực - không thỏa hiệp
Chúng tôi tiến hành việc kinh doanh của mình dựa trên tinh thần trung thực, tính chính trực và tôn trọng những tổ chức và cá nhân có mối quan hệ với chúng tôi.
 
 
 • Hướng đến sự hoàn hảo
Chúng tôi luôn theo sát tiêu chuẩn chất lượng trong mọi hoạt động của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến phương thức hoạt động, không ngừng chú tâm đến mọi chi tiết ở từng giai đoạn, và sử dụng tất cả các nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất.
   
 
 • Hết lòng vì người tiêu dùng
Chúng tôi sẽ đáp ứng và thỏa mãn mọi nhu cầu và kỳ vọng khác nhau của người tiêu dùng, làm hài lòng họ bằng những sản phẩm chất lượng cao, tiên tiến và có tính sáng tạo.
   
 
 
 Quan tâm đến nhân viên:
Chúng tôi cam kết tạo dựng trên toàn cầu một môi trường làm việc mà nơi đó tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm, phong cách giao tiếp cởi mở, tính linh hoạt và niềm vui luôn hiện hữu. Chúng tôi đối xử công bằng với tất cả mọi nhân viên, chúng tôi đánh giá cao những phong cách, kỹ năng, kinh nghiệm và xuất thân khác nhau của nhân viên và nhận thức rằng chính những khác biệt đó sẽ mang đến cho chúng ta một năng lực sáng tạo vô hạn và một sự thấu hiểu xuyên suốt trong tập thể của mình.
 Chúng tôi khuyến khích nhân viên chủ động vươn lên và mong muốn mọi nhân viên đều thực hiện công việc của mình với lòng đam mê & tận tụy. 

Chúng tôi tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội học tập và phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mình.
   
 
 
• Có trách nhiệm với xã hội &ø môi trường
Chúng tôi tiến hành việc sản xuất kinh doanh của mình trên cương vị là những thành viên có trách nhiệm trong xã hội, thông qua việc tôn trọng luật lệ của các quốc gia chúng ta hoạt động, góp phần vào sự tiến bộ của các cộng đồng địa phương, trong vai trò của một doanh nghiệp hợp pháp.
Chúng tôi sẽ tổ chức sản xuất kinh doanh một cách an toàn & đầy trách nhiệm bằng các phương pháp bảo vệ môi trường, hướng đến việc hạn chế tối đa tác động của chúng tôi đối với môi trường nhằm duy trì một môi trường hoạt động bền vững.
   
 
 • Độc  lập
Chúng tôi cam kết vừa đạt được các mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng của mình vừa đảm bảo lợi nhuận thu được cho công ty, nhờ đó củng cố sự phát triển độc lập của chúng tôi.
Không có sản phẩm trong danh mục này.
Bản quyền của i-smart.vn