Tầm nhìn và sứ mệnh

 

 

TẦM NHÌN

Củng cố và phát triển vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng, qua việc tạo

ra giá trị cho người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo, đầy sáng tạo

và thỏa mãn mọi sở thích của người tiêu dùng.

SỨ MỆNH

 

      Phát triển, sản xuất và cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm cao cấp và sáng tạo, bằng cách   sử dụng hiệu quả những nguồn lực của mình và  hợp tác chặt chẽ với các đối tác kinh doanh.
      Xây dựng một môi trường làm việc sao cho mọi nhân viên phát huy hết khả năng của mình, trên cơ sở tin   tưởng, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng tính đa dạng của từng cá nhân.
      Thể hiện vai trò của chúng ta trong cộng đồng, với tư cách là một tổ chức có trách nhiệm với môi trường   và xã hội.
      Tạo ra giá trị kinh tế, thông qua lợi nhuận & tốc độ phát triển vượt bậc.

 

Tập trung không ngừng vào những nguyên tắc trên sẽ giúp chúng tôi thực hiện Sứ Mệnh của mình.

Không có sản phẩm trong danh mục này.
Bản quyền của i-smart.vn